Elektromotory - Proud na prázdno při 8,4 V - 1,5 A