Stavebnice RC modelov - Dmychadlo - 2x 70mm/12 lopatek