Stavebnice RC modelov - Dmychadlo - 50 mm/11 lopatek