Stavebnice RC modelov - Dmychadlo - 55 mm/11 lopatek