Stavebnice RC modelov - Dmychadlo - 65 mm/11 lopatek