Stavebnice RC modelov - Dmychadlo - 80 mm/12 lopatek