Elektromotory - Proud na prázdno při 8,4 V - 2,8 A